• شرکت مهندسی جام ریز با بـیش از ۲۵ سال سـابقه درزمینه‌ی تولید و آزمایش قطعات لاستیکی و پژوهش در این زمینه، یکی از آزمایشگاه ‌های با تجربه در صنعت لاستیک و تسمه به شمـار می‌رود.

  رئیس آزمایشگاه، سرکار خانم دکتر فرزانه سنگی

 • معرفی آزمایشگاه

  این آزمایشـگاه مورد تأییـد مؤسسه استاندارد ایران بـوده ودارای استاندارد ایزو ۹۰۰۱ (۲۰۱۵) می باشد و به اغلب تجهیزات ضروری برای آزمـون‌های لازم بر قطعات رابری مجهز است.همچنین با وجود کارگاه اختـلاط مجهز به مخلـوط‌ کن آزمایشـگاهی، غلتک و پرس پخت قادر است اقدام به تهیه نمـونـه‌هـای آزمایشی نمـوده و بـا تعـریف پروژه‌هـای پـژوهشی مـرتبط با هر رشـته بـه تـولیـدکننـدگان قطعات رابری در خصـوص بهبـود کیفیت قطعـات تولیـد شده و یا رفع معضلات موجود در خط تولید یاری رساند.

  از سوی دیگر آزمایشگاه خواص فیزیـکی و مکانیکی آماده است تا با انجام آزمون‌های لازم بر روی مواد اولیه مصـرفی، نسبـت به معرفی مواد باکیـفیت و منابع قابل‌اعتماد، مشاوره لازم را ارائه نموده و یا برای تهیه و عرضه آن‌ها، اقدام نماید.

  همچنین به ارایه خدمات تخصصی در زمینه تست های انواع تسمه پروانه می پردازد.

  این آزمایشگاه با بهره گیری از توان متخصصین آزمون های کشش، سایش، مقاومت در برابر ازن، مونی ویسکوزیته، رئومتری، شناسایی پایه پلیمری و … آمیزه ها و قطعات لاستیکی را براساس استانداردهای ISIRI ،ASTM ،DIN و نیز استانداردهای پیشنهاد شده توسط مشتری را انجام داده و در نهایت به ارائه تحلیل نتایج بپردازد.

اطلاعات بیشتر

۰۲۶۳۷۷۷۳۴۱۹